Inicjatywa

Cykl Sygnał/Szum narodził się jako odpowiedź na niezagospodarowaną niszę w obszarze płockiej kultury. Wprawdzie wcześniej w mieście zaistniały próby organizacji koncertów muzyki eksperymentalnej, poszukującej, awangardowej, jednak były to albo wydarzenia jednorazowe, albo zakończone po kilku edycjach.

Pomysłodawcą i kuratorem cyklu jest Piotr Dąbrowski – płocki muzyk, producent, realizator dźwięku. Od samego początku odpowiada nie tylko za dobór artystów, ale również za identyfikację wizualną cyklu, działania medialne i realizację audio i video podczas wydarzeń. Od 2018 roku, dzięki powstałej Fundacji Nobiscum, cykl zafunkcjonował niezależnie, wpierw dzięki środkom własnym fundacji, a następnie dzięki zdobytemu przez nią dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Równolegle do cyklu koncertów w płockim radiomixx.pl pojawiła się seria podcastów Piotra Dąbrowskiego poświęcona muzyce tożsamej z ideą cyklu. Prezentowane na tej stronie podcasty stanowią kontynuację tego pomysłu.

W 2019 roku, dzięki wspomnianemu dofinansowaniu, cykl prócz wydarzeń stricte koncertowych wzbogacił się o te o charakterze performatywno-edukacyjnym (dotyczące zagadnień audiosfery, nagrań terenowych, dźwięku znalezionego) a także warsztatowym (w ramach zajęć zatytułowanych “Od dźwięku do obrazu” skierowanych do młodszej publiczności i prowadzonych przez Piotra Dąbrowskiego i Mirosława Cegłowskiego).