Piotr Dąbrowski / Random Variable

Piotr Dąbrowski / Random Variable

Piotr Dąbrowski – płocki muzyk, producent, realizator dźwięku. W ostatnim czasie skupiony na eksplorowaniu możliwości systemu modularnego, różnorodnego instrumentarium elektronicznego i elektroakustycznego a także eksperymentujący z taśmą i technikami dubowymi. Tworzy głównie w estetyce ambientowej, nie stroniąc również od trudnych do sklasyfikowania poszukiwań dźwiękowych i field recordingu. Jest pomysłodawcą i kuratorem płockiego cyklu koncertowego Sygnał/Szum.

W 2019 roku zrealizował projekt UBIEL, w którym za bazę dla ambientowo-dronowych kompozycji posłużyły utwory Stanisława Moniuszki. Wydawnictwo ukazało się na CD nakładem Fundacji Nobiscum, obecnie jest dostępne cyfrowo. Rozpoczął również publikację nagrań terenowych w ramach serii Smalltown Soundscapes.

Z końcem tego samego roku powołał do życia Random Variable – nowy projekt oparty na eksploracji przypadkowości i sekwencji powstałych na podstawie algorytmów (sekwencje euklidejskie, oparte na współrzędnych kartezjańskich, generowane na bazie digitalizowanych przebiegów analogowych), tworzony głównie przy pomocy systemu modularnego. Na żywo punkt wyjścia projektu przekłada się na improwizację i dźwięki powstające “tu i teraz”, niekiedy skupione w obrębie estetyk ambient i drone, innym razem ewoluujące w stronę muzyki zorientowanej rytmicznie, z dużą dawką polirytmii i niekonwencjonalnych podziałów. Projekt jest efektem fascynacji twórcy improwizacją, ideą twórczego dialogu z maszyną i rolą przypadku w muzyce.