Od dźwięku do obrazu – warsztaty

Od dźwięku do obrazu – warsztaty

Autorskie warsztaty Piotra Dąbrowskiego (nagrania terenowe i muzyka) i Mirosława Cegłowskiego (prace plastyczne) skierowane do dzieci i młodzieży.

Podczas zajęć słuchamy nagrań terenowych z całego świata oraz muzyki eksperymentalnej. Dźwięk służy jako inspiracja do uruchomienia wyobraźni i tworzenia – już w obszarze różnych sztuk plastycznych

Pierwsze trzy edycje warsztatów odbyły się w roku 2019 w ramach projektu realizowanego przez Fundację Nobiscum dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

O autorach warsztatów:

Piotr Dąbrowski – kurator cyklu Sygnał/Szum, prezes Fundacji Nobiscum, muzyk i artysta dźwiękowy – więcej informacji: https://sygnalszum.pl/piotr-dabrowski/

Mirosław Cegłowski – specjalista ds. wystaw i edukacji plastycznej Płockiej Galerii Sztuki. Z Galerią związany od 2011 roku. Prowadzi autorskie wykłady przybliżające zagadnienia związane z historią sztuki. Organizuje warsztaty artystyczne w oparciu o prezentowane w Galerii wystawy oraz o zagadnienia związane z nurtami występującymi w sztuce współczesnej. Przygotowuje i prowadzi warsztaty plastyczne towarzyszące bieżącym wystawom. Podczas Ferii zimowych i wakacji letnich organizuje zajęcia artystyczne skierowane do dzieci i młodzieży oraz rodzin.