Sezon 2016 – 2018

Od kwietnia 2016 do lutego 2018 roku w ramach cyklu Sygnał/Szum wystąpili:

Zerova

Grzegorz Bojanek

NMLS

Lights Dim

Michał Wolski

Mirt

kIRk

Ter

Grupa Etyka Kurpina

oraz Piotr Dąbrowski

Koncerty pod kuratelą Piotra Dąbrowskiego odbyły się dzięki wsparciu logistycznemu i finansowemu Muzeum Mazowieckiego w Płocku.