Radio Noise Duo zagra 7 grudnia w ramach cyklu Sygnał/Szum

Radio Noise Duo zagra 7 grudnia w ramach cyklu Sygnał/Szum

W czwartek 7 grudnia o godzinie 19.00 Fundacja Nobiscum zaprasza na czwarte wydarzenie cyklu Sygnał/Szum, który realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki zagra Radio Noise Duo.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Radio Noise Duo. Duet (Tomasz Misiak i Marcin Olejniczak) poszukujący inspiracji w żywiole elektryczności, szumach radiowych i amplifikowanych przedmiotach codziennego użytku. Wcześniej muzycy związani z takimi grupami jak ,,kalEka’’ (Misiak) czy ,,Monopium’’ (Olejniczak), realizowali również projekty solowe. ,,Radio Noise Duo’’ jest odnogą ,,Radio Noise Orchestra’’ – wciąż trwającej inicjatywy mającej na celu waloryzowanie szumu radiowego w rozmaitych działaniach artystycznych.

Tomasz Misiak. Urodzony w 1976 roku, filozof, kulturoznawca, artysta, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Łączy pracę naukową z działalnością artystyczną na polu muzyki i sztuki dźwięku, a także, okazjonalnie, fotografii. W swych poszukiwaniach artystycznych stara się ukazywać napięcia wynikające z połączenia analogowych i cyfrowych technologii przekształcających dźwięk i obraz, waloryzując szum jako zjawisko estetyczne. Współtworzył grupę ,,kalEka’’, a także efemeryczny projekt ,,Radio Noise Orchestra’’. Obecnie, wraz z Marcinem Olejniczakiem, tworzy ,,Radio Noise Duo’’ oraz prowadzi wydawnictwo ,,Antenna Non Grata’’. Podstawowy obszar zainteresowań teoretycznych: sound studies, ekologia akustyczna, obecność dźwięku w kulturze współczesnej, muzyka, filozofia sztuki. W swoich badaniach, łącząc refleksję filozoficzną i historyczną, podejmuje namysł nad tymi kontekstami współczesnej kultury, w których istotną rolę odgrywa dźwięk i sprzężone z nim rozmaite sposoby słuchania. Ostatnio przygląda się antenom.

Marcin Olejniczak. Urodzony w 1976 roku, z wykształcenia socjolog, kulturoznawca i pedagog. Od 1995 roku realizuje i prezentuje projekty intermedialne, instalacje, performance, koncertuje indywidualnie, w duetach i w zespołach. W latach 1995-2003 współtworzył ,,Grupę Twórczą MY’’. Poruszał się w obszarze działań dźwiękowych penetrujących możliwości związane z estetyką postindustrialną, muzyką konkretną, neokabaretem, swobodną improwizacją – w ramach projektów ,,Opiumathic’’ i ,,Monopium’’. Aktualnie fascynuje się awangardowymi, transgresyjnymi możliwościami wykorzystywania szumu radiowego – współtworzy ,,Radio Noise Duo’’ (razem z Tomaszem Misiakiem). Od kilku lat bada także dźwiękowy potencjał kamieni, żwiru i piasku. Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. Współpracuje z Galerią CKiS ,,Wieża Ciśnień’’ w Koninie (od 2013 roku jest kuratorem festiwalu ,,RESTYTUCJE’’), współtworzy ,,TRANSmutacje. Festiwal Korespondencji Sztuk’’. Prowadzi (z T. Misiakiem) niezależne wydawnictwo płytowe ,,Antenna Non Grata’’.

https://antennanongrata.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/AntennaNonGrata

Partnerem wydarzenia jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów.

Tegoroczny cykl SygnałSzum patronatem objął Anxious Musick Magazine.

Zadanie publiczne
Sygnał/Szum – cykl wywiadów, koncertów
i warsztatów dźwiękowych (edycja 2023)
realizuje Fundacja Nobiscum dzięki dofinansowaniu ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego.